جمع آوری دادگان تایپ

آزمایشگاه مخابرات امن

دانشگاه تهران

دانلود اپلیکیشن موبایل

ثبت نام کنید

تایپ کنید

جایزه بگیرید

آیا میدانید نحوه تایپ کردن هر شخص منحصر به فرد است؟

در این صورت اگر شخص مهاجمی بتواند نام کاربری و رمز عبور شما را سرقت کند نیز می تواند شناسایی شود.

برای پیشبرد هرچه بهتر این پروژه نیاز به ضبط نحوه تایپ افراد مختلف است.

پس از ثبت نام اولیه، یک نام کاربری و رمز عبور برای حساب فرضی بانکی خود انتخاب کنید. اطلاعات یک کارت غیرواقعی به شما تعلق خواهد گرفت. با تایپ این اطلاعات در صفحه خواسته شده نحوه تایپ شما ضبط خواهد شد.

همینطور به عنوان مهاجم، اطلاعات یک حساب فرضی دیگر را نیز وارد می کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

تماس با ما


ایمیل : Keystrokedyn@gmail.com